Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Nieuws

Inspectiebezoek

Onlangs hebben we twee inspecteurs op bezoek gehad op het SBO. Op het programma stonden gesprekken met de interne begeleiding en directie en met leerlingen en leerkrachten. Ook hebben ze een viertal klassenbezoeken gedaan. Al met al hebben ze een goed beeld gekregen van het onderwijs en de kwaliteit daarvan op school. Dit bezoek stond in het kader van een groter onderzoek vanuit het nieuwe inspectiekader. Daarbij richt de inspectie zich op het bestuur. Hoe houdt het bestuur zicht op de kwaliteit van het onderwijs? En wat doet het bestuur om leiding te geven aan allerlei ontwikkelingen. In ons geval liggen de verantwoordelijkheden van het bestuur voor het grootste gedeelte bij het bovenschools management. De gesprekken en klassenbezoeken worden gedaan om te zien in hoeverre het beeld van het bestuur klopt en hoe de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk is. We zijn blij dat de inspectie voor wat betreft het bezoek op het sbo tevreden is over het onderwijs en de kwaliteit daarvan. Ons past de Heere te danken voor Zijn zegen op ons werk.
wij zijn aangesloten bij