Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Medezeggenschap

 
De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken en een MR met specifieke schoolaangelegenheden. De leden denken met de organisatie mee. In overleg met de medezeggenschapsraden is het instemmingsrecht omgebogen naar adviesrecht. De statuten, het reglement en de notulen liggen ter inzage op school.

Samenstelling GMR

mw. G. van de Craats-Wilbrink
dhr. H.J. Nieuwenhuis

mw. J.G. van Essen
mw. M.J. Folmer
mw. A.N. van der Starre-Suijker
lid oudergeleding
lid oudergeleding

lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding


Samenstelling MR Obadjaschool

dhr. K. Bisschop
mw. G. van de Craats Wilbrink
mw. A. Keurhorst-Groothedde
dhr. W. Timmerman
mw. J. van Hattem-Eijkelboom
mw. T. Heetebrij- van der Veen
mw. A. van der Starre-Suijker
lid oudergeleding
lid oudergeleding
lid oudergeleding
voorzitter, oudergeleding
penningmeester personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
secretaris personeelsgeleding

Contact met leden medezeggenschapsraden
De contactgegevens van de leden staan in de schoolgidsen.

wij zijn aangesloten bij