Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Medezeggenschap

 
De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken en een MR met specifieke schoolaangelegenheden. De leden denken met de organisatie mee. In overleg met de medezeggenschapsraden is het instemmingsrecht omgebogen naar adviesrecht. De statuten, het reglement en de notulen liggen ter inzage op school.

Samenstelling GMR

dhr. H.J. Nieuwenhuis

mw. J.G. van Essen
mw. M.J. Folmer
mw. A.N. van der Starre-Suijker
lid oudergeleding (voorzitter)

lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeleding


Samenstelling MR Eliëzerschool en Obadjaschool cluster 4

dhr. H.B. van der Horst
dhr. H.J. Nieuwenhuis
mw. R. J. Petersen-Visser
dhr. C. Versprille
mw. G.G. Voorn-Post
mw. J.G. van Essen 
mw. M.J. Folmer
mw. R. Schilder-van den Bos
mw. G. de Visser
lid oudergeleding
lid oudergeleding
lid oudergeleding
lid oudergeleding (voorzitter)
lid oudergeleding
lid personeelsgeleding
secretaris personeelsgeleding
lid personeelsgeleding
lid personeelsgeledingContact met leden medezeggenschapsraden
De contactgegevens van de leden staan in de schoolgidsen.

wij zijn aangesloten bij